لینک های دسترسی

عدم پرداخت کمک های وعده شده به افغانستان


ادارات کمک رسانی در افغانستان امروز سه شنبه با پخش یک گزارش گفتند کشور های غربی در رسانیدن میلیارد ها دالر کمک وعده شده به افغانستان ناکام مانده اند.

به گفتهء آنها، این ناکامی باعث زیان روند صلح و پیشرفت در افغانستان شده است.

به گفتهء ارگان تنظیم کنندهء موسسات خیریه یا اکبر، جامعهء جهانی از سال ٢٠٠١ بدینسو، تعهد کمک بیست و پنج میلیارد دالر امریکایی را به افغانستان نموده که تا حال تنها پانزده میلیارد آن را پرداخته اند.

XS
SM
MD
LG