لینک های دسترسی

مقتدا الصدر: تهدید آغاز یک قیام مردمی


درعراق در حاليکه قوای امنيتی در شديد ترين جنگها با قوای مهدی مقتدا الصدر، رهبر مذهبی شيعه های عراق مصروف ميباشند، الصدر تهدید کرده است که «يک قيام ملکی» را آغاز خواهد کرد.

بيانيۀ امروز سه شنبه از جانب يکي از مشاورين صدر ميرساند که اگر حملات عليۀ اعضای جنبش مربوط وی متوقف نگردد، اين رهبر مذهبی يک قيام را براه خواهد انداخت.

مقامات عراقي ميگويند جنگهاي شديد بين قواي امنيتی و مليشه هاي شيعه در شهر جنوبي بصره باعث هلاکت حد اقل چهار نفر و جراحت بيش از ۱۸ تن ديگر شده است.

گفته ميشود که اين جنگ يکي ازعمليات بزرگ نظامي عليۀ گروه هاي مليشه در جنوب ميباشد.

شاهدان گزارش ميدهند که آواز گلوله باري تفنگ را شينده اند و مدت کوتاهی بعداز آغاز جنگ ستون های دود را که از بخشهای آن شهر بهوا بلند بود ديده اند.

مقامات نظامي برتانيه در شهر بصره ميگويند که نوري المالکي صدر اعظم عراق جهت نظارت از تهاجم نظامي در آن شهر جنوبي حضور دارد.

XS
SM
MD
LG