لینک های دسترسی

اسرائيل به ۶۰۰ پوليس فلسطينی در شهر جنين اجازۀ استقرار را ميدهيد


وزير دفاع اسرائيل ميگويد، او به ۶۰۰ پليس تربيه شدۀ فلسطيني اجازه خواهد داد تا در شهر جنين کرانۀ غربي مستقر شوند.

اين شهرک، محل زد خورد های مکرر بين عساکر اسرائيلی و مبارزين فلسطيني بوده است. ايهود براک، امروز اين اقدام را بحيث بخشي از يک سلسله تدابير به منظور برقراری مجدد نظم در کرانه غربي، اعلان کرد.

این صاحب منصبان پليس فلسطينی در اردن تربيه شده اند. روز دوشنبه آقای براک گفته بود که اسرائيل در جهت کاهش در قیودات بر فلسطينان در کرانۀ غربي، يک سلسله اقدامات را تحت غور قرار داده است.

اين تدابير شامل رفع موانع جاده ها و ايجاد دسترسي سهلتر برای افراد دارای کسب و سرمايه و مامورين حکومتي خواهد بود.

وزير دفاع اسرائيل در مورد اين اقدامات تفصيلات بيشتر ارائه نکرد، اما گفت اين تدابير در بهبود فضای موجود در مذاکرات صلح اسرائيل و فلسطيني ها کمک خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG