لینک های دسترسی

ايران، افغانستان و تاجکستان - تعهد همکاری های اقتصادی


امروز سه شنبه وزراي خارجۀ ايران، افغانستان و تاجکستان در دوشنبه، پايتخت تاجکستان، براي دومين روز، ملاقات کردند تا معيار های همکاری بين دو کشور را مزيداً مورد بحث قرار دهند.

منوچهر متکي، رنگين دادفر سپنتا و همرواهان ظفري، وزاراي خارجۀ ايران، افغانستان و تاجکستان به خبرنگاران گفتند که براي تقويت و پيشبرد همکاري بين کشورهايشان، اعلاميۀ مشترکی را امضا کرده اند.

آنها تعهد نمودند که قرار است افغانستان، ايران و تاجکستان در زمينۀ تحکيم مناسبات اقتصادی ، حمل ونقل، اعمار خطوط ريل و پروژه های برق آبی، با هم کار نمايند.

XS
SM
MD
LG