لینک های دسترسی

دیدار رئيس جمهور فرانسه از برتانيه


نيکولاس سرکوزي، رئيس جمهور فرانسه يک سفر رسمي را به برتاينه بمنظور بهبود همکاري روي موضوعات دفاعي، مهاجرت و مشي اقتصادي، آغاز کرده است.

شهزاده چارلز، وليعهد برتانيه در ميدان هوائي هيث روي لندن از سرکوزي و کارلا بروني خانم جديدش استقبال کرد.

ملکه اليزابت قبل از بيانيۀ سرکوزي در مجلسين پارلمان، در قصر وندزر از رهبر فرانسه و خانمش استقبال نمود.

او بروز پنجشنبه با گوردن برون، صدراعظم برتانيه مذاکره خواهد کرد. آقاي سرکوزي، قبل از بازديدش براديوي برتانيه گفت ميخواهد يک برادري جديد را بين برتانيه و فرانسه ايجاد کند.

او همچنان گفت که بحران مالي جهان، جنگ ناتو با شورشيان در افغانستان و مهاجرت غيرقانوني را مورد بحث قرار خواهد داد.

آقاي سرکوزي در صدد بهبود روابط با برتانيه و ايالات متحده است که در عهد سلف او در سال ۲۰۰۳ روي تهاجم تحت رهبري ايالات متحده بر عراق کشيده شده بود.

XS
SM
MD
LG