لینک های دسترسی

Breaking News

راهيان تبتی بازديد ژورناليستان خارجی را از لاسا اخلال کردند


يک دسته از راهبان تبتي بازديد ژورناليستان خارجي را از لاسا، مرکز تبت، که توسط حکومت چين سازمان داده شده مختل کرده و مقامات چين را بدروغ گوئي در ناآرامي هاي اخير متهم کردند.

در حدود ۳۰ راهب حين بازديد خبرنگاراني که توسط مقامات چيني بدرقه ميشدند، از معبد جوکانگ، مراسم را اخلال کردند.

بعضي از راهبان که لباس جگري عنعنوي را بتن داشتند فرياد ميزدند و بعضي شان در حال گريه بخبرنگاران گفتند که مقامات چيني در مورد ناآرامي هاي اخير دروغ ميگويند.

راهبان اين موضوع را تکذيب کردند که گويا آنها در خشونت ها دست داشتند و اتهامات چين را در مورد اينکه دلاي لاما، رهبر روحاني تبعيدي تبت در عقب احتجاجات مسالمت آميزي که خشونتبار گرديد، قرار داشت، رد کردند.

راهبان بخبرنگاران گفتند که صرف آزادي ميخواهند. خبرنگاران گفتند که مامورين چيني که آنها را بدرقه ميکردند در جريان اين تماس مختصر کوشش کردند آنها را از محل دور نمايند.

XS
SM
MD
LG