لینک های دسترسی

گزارش گروه اطلاعاتی جینز: عراق با ثبات تر نسبت به افغانستان


موسسه اطلاعاتي وضع نظامي و امنيتی جينز که در مورد وضع نظامی و جنگ در کشور های در گير، گذارش میدهد، اينک برای اولين بار در يک مطالعه جهانی، وضع امنيتي در افغانستان را شامل ساخته است.

این موسسه افغانستان را کشوری خوانده است که امنيت آن اندکی بهتر از سودان، سوماليه، غزه و ساحل غربی سر زمين های فلسطيني ها ميباشد.

«کرستين لوميير» در موسسه خصوصي « گروه اطلاعاتي جينز» در لندن ميگويد که راپور امنيتی در مورد افغانستان که در نوع اش بيسابقه است و هر ماه تجديد خواهد شد، مبتنی بر مشهود ترين عوامل، در جهت مقیاس وضع امنيتی بوده است.

کرستين لوميير میگوید: "حکومت مرکزی ضعيف، تعداد نهایت بلند رهبران، خشونت های سازمان يافته و موجوديت زرع ترياک که بقرار بعضی از تخمينات، حدود ۵۰٪ از عوايد ناخالص ملی افغانستان را میسازد، شورش های را در جنوب و شرق آن کشور تمويل ميکند."

کريستين لوميير اهميت راپور های موسسه «جينز» را در احتياج مبرم اقشار مختلف کشور ها بداشتن اطلاعات در مورد کشور های مختلف ميخواند.

او ميگويد: "از اين درجه بندی، سرمايه گذاران و طراحان مش های خارجی حکومات جهان، استفاده ميکنند. آنها مشتريان خوب ما بوده و آنها پس از مطالعه اين راپور ها، تصميم ميگيرند در کدام ساحات و کشور های جهان منابع خود شان را بکار اندازند."

XS
SM
MD
LG