لینک های دسترسی

ايران، اندونيزيا فلم هالندي ضد اسلام را محکوم کردند.


ايران و اندونيزيا يک فلم ساختۀ يک عضو پارلمان هالند را که ميگويد قرآن خشونت را تحريک ميکند، محکوم کرده اند.

وزارت خارجۀ ايران اين فلم را ضد اسلامي و ضد فرهنگي خوانده گفت حکومات کشورهاي اروپائي بايد نمايش اين فلم را متوقف سازند. وزارت خارجۀ اندونيزيا فلم را نژاد پرستانه خوانده گفت که اين فلم تحت پوشش آزادي بيان توليد شده است.

ايران و اندونيزيا دو کشور پرنفوس اسلامي است.

اين فلم که فتنه ناميده شده آيات قرآني را با صحنه هاي حملات دهشت افگني، بشمول حملۀ ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ بر ايالات متحده مي آميزد.

گيرت ولدرز، توليد کنندۀ فلم گفت يکي از نکات عمدۀ او در ساختن فلم اين اعتقاد است که افزايش در مهاجرت مسلمانان ارزش هاي ديموکراتيک را در هالند و بقيۀ اروپا بمخاطره مياندازد.

XS
SM
MD
LG