لینک های دسترسی

وزير اسرائيل: اسرائيل کوشش ميکند تا سوريه را بمذاکرات صلح بکشاند..


يک وزير کابينۀ اسرائيل تائيد کرده است که اسرائيل کوشش ميکند تا مذاکرات صلح با سوريه را که از مدتي به بن بست مواجه ميباشد، احيا نمايد.

بنيامين بن اليزر امروز به راديوي اسرائيل گفت که حکومت هر نوع کوششي را بعمل خواهد آورد تا سوريه را دوباره بميز مذاکره بکشاند.

او گفت اسرائيل ميداند که در هر نوع توافق صلح با سوريه، بايد از ارتفاعات گولان منصرف گردد. اسرائيل اين ارتفاعات استراتيژيک را در جنگ شش روزۀ سال ۱۹۶۷ تسخير کرده و در سال ۱۹۸۱ آنرا بخاک خود ملحق نمود.

قبلاً در طول هفته ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل گفت براي صلح با سوريه آماده است. او همچنان اشاره کرد که براي باز کردن يک مجراي سري با سوريه آماده است. او علاوه کرد که دو جانب مجبور نيستند براي مذاکره همديگر را ببينند.

مذاکرات صلح بين اسرائيل و سوريه در سال ۲۰۰۰ وقتي برهم خورد که اسرائيل از ارتفاعات گولان خارج نشد.

XS
SM
MD
LG