لینک های دسترسی

چين ميگويد راهباني را که در احتجاجات در محضر خبرنگاران دست داشتند، مجازات نميکند.


چين ميگويد راهباني را که بازديد رسمي خبرنگاران را از لاسا مرکز تبت مختل ساختند مجازات نميکند.

در حدود ۳۰ راهب بودائي معبد جوکهانگ در مجلس ارائه اطلاعات داخل شده در مورد فقدان آزادي مذهب شکايت کردند. آنها همچنان ادعاهاي بيجنگ را در مورد اينکه دلاي لاما، رهبر روحاني تبت در عقب احتجاجات عليۀ حکمروائي چين قرار دارد، رد کردند.

بَيما چيلين، معاون حکومت تبت تحت کنترول چين امروز گفت اين راهبان کوشش ميکردند مردم جهان را گمراه سازند. اما او گفت که به آنها ضرري رسانيده نخواهد شد و توقيف نميشوند.

در عين زمان، او ميگويد مقامات در حاليکه نقش راهبان را در احتجاجات خشونت بار مورد تحقيق قرار ميدهند، بهيچ يک از ۱۱۷ راهب جوکهانگ اجازه نميدهند، از معبد خارج شوند.

دلاي لاما امروز گفت وسايل نشراتي رسمي چين در قسمت گزارش دهي از ناآرامي در تبت از فريب و تحريف حقايق کار ميگيرد.
XS
SM
MD
LG