لینک های دسترسی

احتجاجات ضد چين در نيپال تشديد شد.


امروز در حدود ۲۰ نوجوان تبتي از ديوارهاي محوطۀ نمايندگي ملل متحد در پايتخت نيپال بالا رفتند و در عين زمان پوليس ده ها مظاهره چي ديگر طرفدار تبت را در خارج محوطه توقيف نمود.

اين نوجوانان که اکثر شان يونيفورم مکتب بتن داشتند، حين دخول بمحوطۀ ملل متحد لوحه هائي را حمل ميکردند که دران نوشته شده بود «تبت را آزاد کنيد.»

يک سخنگوي ملل متحد بوسايل نشراتي برتانيه گفت محصلين بخاطر داخل شدن بمحوطه پوزش طلبيدند و گفتند ميخواستند توجه را به بحران تبت جلب نمايند.

پوليس امروز همچنان حد اقل ۶۰ مظاهره چي ديگر را که در خارج تاسيسات ملل متحد دست باحتجاج زده بودند، توقيف کرد.

طي دو هفتۀ گذشته تبتي هاي تبعيدي تقريباً همه روزه در کتمندو دست باحتجاج زده اند. پوليس ضد شورش نيپال اين گردهم آئي ها را بضرب دنده ها پراگنده ساخته صدها مظاهره چي را توقيف کرده است.

نيپال رسماً از مشي چين واحد طرفداري ميکند و تبت و تايوان را بخشي از چين ميداند و وزارت داخلۀ آن کشور گفته است که احتجاجات عليۀ آنچه را کشورهاي دوست خوانده شده تحمل نميکند.

XS
SM
MD
LG