لینک های دسترسی

بش ماۀ آينده از صدراعظم برتانيه در قصر سفيد پذيرائي ميکند.


قرار است جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده بتاريخ ۱۷ اپريل از گوردن برون، صدراعظم برتانيه در قصر سفيد پذيرائي نمايد. انتظار ميرود موضوعات مورد بحث آنها شامل عراق، افغانستان و ايران باشد.

قصر سفيد ميگويد آقاي بش چشم براۀ مشوره با صدراعظم برتانيه روي پيشبرد آزادي و تقويۀ امنيت و ديموکراسي در افغانستان، عراق و ساير کشورها ميباشد.

قصر سفيد ميگويد رئيس جمهور همچنان چشم براۀ ادامۀ مذاکرات روي مساعي جهت تزئيد فشار بين المللي بر ايران بمنظور جلوگيري از کسب وسايل اعمار بم ذروي ميباشد.

انتظار ميرود ساير موضوعات شامل مبارزه عليۀ دهشت افگني، فقر، امراض، تغير اقليم و تجارت آزاد در سراسر جهان باشد.

دينا پرينو، سخنگوي قصر سفيد گفت ايالات متحده و برتانيه يک مشارکت خاص دارند که آنها را قادر ميسازد تا با چالش هاي استراتيژيک کليدي بطور مؤثري مقابله کنند.

XS
SM
MD
LG