لینک های دسترسی

صدراعظم عراق سوگند ياد کرد که با جنگجويان شيعه در بصره بجنگد.


نوري المالکي، صدراعظم عراق سوگند ياد کرده که بحملات نظامي بر جنگجويان شيعه در شهر جنوبي بصره ادامه بدهد.

آقاي مالکي طي تبصره هائي که امروز توسط تلويزيون منتشر شد گفت قواي حکومتي تا وقتي در بصره باقي ميماند که امنيت اعاده شود و کساني که عليۀ اردوي عراق ميجنگند مجازات گردند.

او همچنان گفت مردان مسلح شيعه بدتر از جنگجويان القاعده هستند.

صدراعظم عراق در حالي صحبت ميکرد که مشاورين مقتدي الصدر، ملاي تندرو شيعه به خبرنگاران رسانه هاي خارجي گفتند صدر به پيروان خود هدايت داده تا تقاضاي آقاي مالکي را براي تسليم شدن، رد کنند.

صدراعظم عراق تاريخ هشتم اپريل را ضرب الاجل براي تسليمي اسلحۀ جنگجويان تندرو در بدل پول تعيين کرده است.

تعداد تلفات جنگ شديد بين قواي عراقي و مليشياي شيعه که بروز سه شنبه توسط آقاي مالکي عليۀ مليشياها در بصره، هدايت داده شده بود به بيش از ۲۰۰ نفر بلند رفته است.

مقامات نظامي ايالات متحده گفتند دو عسکر قواي چندين مليتي بروز شنبه وقتي کشته شدند که وسيلۀ نقليۀ شان در غرب بغداد بيک بم اصابت کرد.

XS
SM
MD
LG