لینک های دسترسی

فلم تازه هالندی در مورد قرآن و احضار سفیر هالند توسط ایران


ايران سفير هالند را در تهران احضار نموده تا در مورد فلم هالندي که ميگويد قرآن خشونت را تحريک ميکند، احتجاج نمايد.

گزارش هاي وسايل نشراتي دولتي ايران حاکيست که وزارت خارجه همچنان امروز يک نمايندۀ سلوڤينيا را براي مشوره احضار نمود.

سلوڤينيا در حال حاضر رياست نوبتي اتحاديۀ اروپائي را بعهده دارد. تهران اين فلم را که گيرت ولدرز، يک عضو پارلمان هالند توليد نموده، ضد اسلامي و ضد فرهنگ خوانده تقبيح نموده است.

اين فلم که عنوان آن فتنه است تصاوير حملات دهشت افگني، بشمول حملۀ ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ بر ايالات متحده را با آيات قرآني مزج نموده است.

رياست اتحاديۀ اروپائي بيانيه اي صادر کرده ميگويد که اين فلم مفاد ديگري جز تحريک نفرت ندارد. اما اين بلاک اروپائي اذعان ميکند که باساس آزادي بيان فلمساز حق توليد اين ويديو را دارد.

XS
SM
MD
LG