لینک های دسترسی

صدر اعظم آلمان در مراسم افتتاحيۀ المپيک در بيجنگ شرکت 'نخواهد کرد'


مامورين آلماني ميگويند که انگيلا مرکل صدراعظم آنکشور تصميم گرفته که در مراسم افتتاحيۀ المپيک در بيجنگ اشتراک نکند.

فرانک والتر ستاينمر وزير خارجۀ آلمان در هفتۀ گذشته اظهار داشت که خانم مرکل درين مراسم اشتراک نخواهد کرد.

وي اضافه کرد که نه او و نه ولف گنگ شوبل وزير ورزش آنکشور در مراسم افتتاحيه اشتراک خواهد کرد.

هفتۀ گذشته نيکولاس سرکوزي رئيس جمهور فرانسه خواستار تحريم مراسم افتتاحيه گرديد.

چندين وزير خارجۀ اتحاديۀ اروپا که هفتۀ گذشته براي مذاکرات دو روزه در سلوانيا بودند يک موقف انتظار و مشاهده را براي اين بحران اختيار نمودند.

موقف رسمي اتحاديۀ اروپا تقاضا براي خويشتن داري و ترغيب چين براي باز نمودن يک گفت و شنود روي حقوق فرهنگي با دلاي لاما رهبر روحاني در تبعيد تبت ميباشد.

XS
SM
MD
LG