لینک های دسترسی

حملۀ تندروان بر موسفيدان قبايلی در پاکستان


پوليس پاکستان ميگويد، تندروان بالاي يک گروه از رهبران و موسفيدان قبايلي در شمالغرب پاکستان حمله کرده دو تن آنها را کشته و شش تن ديگر آنها را زخمي نموده اند.

پوليس ميگويد، حمله کنندگان امروز سه شنبه بسوي رهبران قبايلي در منطقۀ سوات در ايالت سرحد شمالغرب پاکستان گلوله باري کرده اند.

رهبران قبايلي قبلاً چندين موتر سرقت شدۀ حکومتي را کشف کرده بودند و در نظر داشتند آنرا به مقامات تسليم کنند.

تندروان اسلاميست در آن منطقه در بخشي از مبارزات خشونتبار شان عليۀ حکومت، عرادجات رسمي را قبضه ميکنند عساکر امنيتي از سال گذشته بدين سو با تندروان در سوات مصروف جنگ بوده اند.

XS
SM
MD
LG