لینک های دسترسی

جرمنی و فرانسه - ميزبانی مشترک جلسۀ ۲۰۰۹ ناتو


جرمني و فرانسه پيشنهاد کرده اند که ميزباني مشترک ۶۰ مين جلسۀ سران آن پيمان را سال آينده در نزديک سرحد فرانسه و جرمني، عهده دار خواهند شد.

اولريچ ولهليم، سخنگوي حکومت جرمني گفت دو حکومت در جريان جلسۀ اين هفتۀ سران در پايتخت رومانيا رسماً اين پيشنهاد ارائه خواهند کرد.

باساس پيشنهاد، جلسۀ سال ۲۰۰۹ در ستراسبورگ و شهرکيل نزديک جرمني براي اولين بار خواهد بود که بيش از دو کشور ميزباني جلسۀ سران ناتو را بعهده خواهند داشت.

ولهليم گفت هدف اين پيشنهاد بر اهميت دوستي بين جرمني و فرانسه و نقش ناتو و آشتي در اروپا بعد از جنگ جهاني دوم، تاکيد مينمايد.

XS
SM
MD
LG