لینک های دسترسی

ماه مارچ مرگبار ترين ماه در عراق بوده است


جنگهاي تازه بين عساکر عراقي و مليشه هاي مربوط مقتدا الصدر رهبر شيعه هاي عراق، تعداد تلفات اين ماه در عراق را به بلند سطح آن از آگست سال گذشته بدينسو ساخت.

ارقام مشترکي که امروز سه شنبه از جانب وزارت هاي دفاع، داخله و صحت عامۀ عراق منتشر شده ميرساند که بيش از يک هزار فرد ملکي و افراد امنيتي در ماه مارچ کشته شده اند.

اين رقم تقريباً دوچند تعداد کشته شدگان عراقي در ماه فبروري ميباشد وبدين ترتيب از ماه آگست سال گذشته بدين سو که قريب دوهزار نفر کشته شده بودند، ماه مارچ را مرگبارترين ماه ميسازد.

هفتۀ گذشته حد اقل ۴۰۰ واقعۀمرگ جريان جنگها در چندين شهر جنوبي عراق بشمول بصره، کوت و ناصريه ثبت شده است.

امروز بصره دومين روز نسبتاً آرام را بعد از آن سپري کرد که مقتدا الصدراز جنگجويانش تقاضا کرد تا روز يکشنبه از سرک ها بدور باشند وبه قيود برگشت وگذار اجازه داد مرفوع گردد.

XS
SM
MD
LG