لینک های دسترسی

بیانات رئيس جمهور بش در اجلاسیه سران ناتو در بخارست


رئيس جمهور بش از ناتو خواست توسعه اش را به شرق ادامه بدهد و براي عمليات نظامي در افغانستان، کمک و حمايت بيشتر اش را فراهم سازد.

پاوله ولفسن، خبرنگار صداي امريکا از بخارست، پايتخت رومانيا گذارش ميدهد که آقاي بش مشي خود را در رابطه با ناتو در حالي مطرح ساخت که سران دول عضو اين اتحاديه، در پايتخت رومانيه جمع شده اند.

رئيس جمهور بش ميگويد مردم رومانيه که بديده بد و شرير نگريسته ديده ميشدند، اکنون کشور شان را از يک ديکتاتوري کمونیستي به یک کشور آزاد وعضو ناتو، مبدل ساخته اند.

رئيس جمهور گفت کشور هاي جوان ديموکراسي مستحق عين فرصت اند.

او گفت: "موقف کشور من روشن است. ناتو بايد از عضويت يوکراين و گرجستان در پلان اقدام براي عضويت رسمي در آن استقبال کند، و اعضاي ناتو بايد از عضويت همه ديموکراسي هائيکه خواهان شمولیت در آن اند باید استقبال کند."

رئيس جمهور بش در يک بياينه خطاب به مردم رومانيه استدلال کرد که قرار دادن اين کشور ها در مسير عضويت در ناتو در جلسه سران، اين را تفهيم خواهد کرد که يوکراين و گرجستان دولت هاي مستقل و حاکم بر خود بوده و آنها چنین باقي خواهند ماند.

ولی جرمني و فرانسه در زمينه شامل ساختن آندو جمهوري در ناتو، ملاحظاتي داشته و روسيه در مورد مخالفت شديد دارد.

رئيس جمهور بش از مخالفت ماسکو با توسعه مزيد ناتو بیان مستقیمی نداشت. و اما به نگراني هاي روسيه در مورد پلانها در جهت احداث يک سيستم دفاعي ضد راکت در اروپا اشاره کرده و گفت: روی این موضوع با ولاديميير پوتين، رئيس جمهور روسيه بروز يکشنبه در سوچي روسيه ملاقات خواهد کرد.

آقاي بش ميگويد پلان دفاعي ضد راکت براي مقابله با خطر در حال ظهور، از سوي ايران ضروري است.

آقاي بش گفت اين سعي در جهت احياي مجدد تشنجات جنگ سرد نيست.

بش گفت: "در مباحثات ما، من دوباره تصريح خواهم کرد که پلانهاي احداث سيستم دفاعي ضد راکت چنان طرح نشده است که دفاع عليه روسيه باشد، همانطوريکه هدف ناتوي جديد، که ما در حال ساختار آن ميباشيم، دفاع کشور ها در مقابل روسيه نيست."

در حاليکه سران دول عضو ناتو در بخارست اجتماع کرده اند، رئيس جمهور بش از ايشان همچنان مي خواهد در عمليه تعبيه قواه در افغانستان، تلاش بیشتر نمایند.

او اظهار ميدارد که ناتو بايد عزم اش را نگهدارد و جنگ را موفقانه به انجام رساند.

بش: "اتحاديه اي که در جنگ سرد گلوله اي را هم شليک نکرد، اکنون در يک ميدان جنگ کليدي و جنگی را در قرن ۲۱، رهبري ميکند."

۴۷ هزار عسکر قواي ناتو در افغانستان اند. رئيس جمهور بش ميگويد ايالات متحده، فرانسه و رومانيه، قبلاً اعزام عساکر بيشتر شانرا به افغانستان تعهد کرده اند.

او از ساير اعضاي ناتو تقاضا دارد از عين روش کار بگيرند.

بش: "اگر ما دهشت افگنان را در افغانستان شکست ندهيم، با آنها در ممالک خود ما، مواجه خواهيم شد. و در آنصورت، هزینه آنرا، اهالي ملکي بيگناه در اروپا و امريکاي شمالي خواهند پرداخت."

رهبران ناتو فردا پنجشنبه جلسه خاصي را در افغانستان داير خواهند کرد. حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان و بان کيي موون، سر منشي موسسه ملل متحد در آن جلسه شرکت خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG