لینک های دسترسی

حزب عمدۀ مخالف حکومت برما خواستار رد مسودۀ قانون اساسی شد


حزب طرفدار ديموکراسي مربوط آنگ سان سوچي از راي دهندگان تقاضا کرده که يک قانون اساسي جديد را که رژيم نظامي حاکم آن کشور تسويد نموده، رد کنند.

جامعۀ ملي براي ديموکراسي امروز بيانيه اي صادر نموده و از اتباع تبت خواستار شده که وقتي همه پرسي براي قانون اساسي در ماۀ مي داير ميشود به آن جواب منفي بدهند.

انتخابات عمومي در سال ۲۰۱۰ داير خواهد شد. منتقدين بين المللي اين قانون اساسي پيشنهادي را تقبيح کرده ميگويند قدرت دستۀ صاحب منصبان نظامي حاکم را تحکيم ميکند.

مسودۀ اين ميثاق همچنان آنگ سان سوچي را بخاطري که با يک خارجي ازدواج کرده بود، از انتخابات محروم ميسازد.

شوهر آنگ سان سوچي در سال ۱۹۹۹ از اثر مرض سرطان وفات کرد. حزب جامعۀ ملي براي ديموکراسي آنگ سان سوچي در انتخابات عمومي سال ۱۹۹۰ برنده شده بود ولي رهبران نظامي کشور نتايج آن را ناديده گرفتند.

XS
SM
MD
LG