لینک های دسترسی

بم کنار جاده در نزديک کاروان وسايط نظامي عراق منفجر شد


يک بم کنار جاده در نزديک يک کاروان وسايط حامل جنرال هاي عراقي در يک سنگر مستحکم مليشياي شيعه در شهر جنوبي بصره منفجر گرديد.

درين انفجار امروزي از تلفاتي گزارش داده نشده است. محمد العسکري، سخنگوي وزارت دفاع عراق که درين کاروان بود اندکي بعد از وقوع انفجار، آن را گزارش داد.

او گفت يک فلمبردار عراقي نيز که در حيانيه مشغول فلمبرداري از وقايع بود، بضرب گلوله در ناحيۀ پا جراحت برداشت.

آن منطقه صحنۀ تصادمات عمدۀ هفتۀ گذشته بين قواي امنيتي عراق و مليشياي شيعۀ مربوط به مقتدي الصدر، ملاي تندرو بود. براي سومين روز متواتر آرامي مشتنجي در بصره حکمفرماست.

XS
SM
MD
LG