لینک های دسترسی

مظاهرات ده ها زن افغان در اعتراض به فلم ضد اسلامی


به ده ها زن افغان در اعتراض به يک فلم ضد اسلامي و چاپ دوبارۀ کارتوني بشکل پيامبر اسلام، بيرق هاي هالند و د نمارک را به آتش کشيدند.

در حدود ۵۰ زن در حاليکه برعليۀ دنمارک و هالند شعار ميدادند بيرق هاي اين دو کشور را در جريان تظاهرات امروز پنجشنبه در شهر کابل به آتش کشيدند.

اين از آخرين تظاهرات اخير در کشور هاي افغانستان و پاکستان بود. تظاهر کننده گان قبلي تقاضاي خروج نيرو هاي دنمارکي و هالندي را که از قواي ناتو در افغانستان وظيفه دارند، نموده بودند.

فلميکه اين همه تظاهرات و اعتراضات را در سراسر جهان اسلام بدنبال داشت، قران را متهم به تحريک خشونت مينمايد.

کارتوني که بشکل پيامبر اسلامي نقاشي شده است يکي از ۱۲ نقاشي بود در سال ۲۰۰۵ يک روزنامۀ دنمارکي براي اولين بار آنرا بچاپ رسانيد و منجر به تظاهرات گسترده در جهان اسلام شد.

XS
SM
MD
LG