لینک های دسترسی

رهبران کينيا روي يک يک کابينۀ جديد تقسيم قدرت توافق کردند


مواي کيباکي، رئيس جمهور کينيا و ريلا اودينگا، رهبر مخالفين روي تشکيل يک کابينۀ جديد تقسيم قدرت بتوافق رسيدند.

اين دو رهبر امروز بعد از ملاقات در نايروبي، پايتخت کينيا اين موضوع را اعلام نمودند. دفتر آقاي کيباکي ميگويد کابينۀ جديد شامل ۴۰ وزيري خواهد بود که بروز يکشنبه اعلام ميشوند.

قرار است اين وزرا بتاريخ ۱۲ اپريل حلف وفاداري ياد کنند. انتظار ميرود بموجب اين توافق تقسيم قدرت، که تحت ميانجي گري کوفي انان منشي عمومي ملل متحد در ماۀ فبروري بميان آمد، آقاي اودينگا بحيث صدراعظم تعيين گردد.

مذاکرات روي وزراي کابينه بين احزاب آقاي کيباکي و آقاي اودينگا براي هفته ها دوام کرد.

آقاي انان بروز چهارشنبه گفت در مورد اين تاخير نگران است و از هردو رهبر تقاضا نمود تا اختلافات شان را باسرع وقت حل و فصل کنند.

توافق تقسيم قدرت خواستار ميشود که عهده هاي کابينه مساويانه بين حزب وحدت ملي آقاي کيباکي و جنبش ديموکراتيک نارنجي آقاي اودينگا، تقسيم گردد.

XS
SM
MD
LG