لینک های دسترسی

ملالي جويا براي شموليت مجدد به شورا مبارزه ميکند.


يک خانم افغان که عضو ولسي جرگۀ مجلس شوراي ملي افغانستان بود و ازان نهاد اخراج گرديده است، ميگويد براي شموليت مجدد مبارزه ميکند.

ملالي جويا، ماۀ مي سال گذشته بخاطر تشبيه نمودن مجلس شورا به حيوانات، از ولسي جرگه اخراج شده بود.

جويا امروز بخبرنگاران گفت اخراج او مغاير قانون اساسي است و او براي شموليت مجدد به شورا اقدامات قانوني ميکند.

جويا با مخالفت خود با جنگ سالاران که در شورا تسلط دارند، توجه را جلب نموده است.

XS
SM
MD
LG