لینک های دسترسی

يک کشيش در عراق کشته شد.


مقامات در عراق ميگويند يک کشيش آرتوداکس عاشوري در بغداد توسط افرادي که از موتر گلوله باري ميکردند، بقتل رسيد.

منابع ميگويند يوسف عادل از خانۀ خود در مرکز بغداد خارج ميشد که يک دسته افراد مسلح در داخل يک موتر بر وي گلوله باري کردند.

پاپ بندکت مراتب تاسف خود را بخاطر اين قتل ابراز داشته است. او طي تلگرامي گفت براي مردم عراق دعا ميکند تا به صلح نايل شده و يک حامۀ متحملي را اعمار کنند.

مسيحيان که در عراق يک اقليت هستند، در ماه هاي اخير اکثراً هدف حملات قرار گرفته اند. جسد سراسقف پاولوس فرج راهو ماۀ گذشته در موصل يافت شد. او چند روز قبل ازان اختطاف شده بود.

در عين زمان، حد اقل سه نفر از اثر انفجار بمي که در يک ميني بس تعبيه شده بود کشته شدند. درين انفجار حد اقل ۱۵ نفر ديگر زخمي شدند.
XS
SM
MD
LG