لینک های دسترسی

ايران از متوقف ساختن کار ذروي در بدل مشوق ها امتناع ورزيده است.


ايران ميگويد فعاليت هاي ذروي خود را در بدل مشوق هائي که غرب پيشنهاد نموده، متوقف نخواهد ساخت.

غلام حسين الهام سخنگوي حکومت ايران امروز بخبرنگاران گفت که تهران از حقوق خود بمقابل مشوق ها منصرف نخواهد شد.

محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران نيز گفت هرنوع مشوق ها را جهت متوقف ساختن فعاليت هاي غني سازي يورانيم رد ميکند. او طي مصاحبه اي با آژانس خبرگزاري کيودوي جاپان گفت ايران دليلي براي منصرف شدن از تکنالوژي ذروي ندارد.

طبق گزارش پنج عضو دائمي شوراي امنيت ملل متحد روي يک محمولۀ مشوق ها جهت ترغيب ايران بمتوقف ساختن کار غني سازي يورانيم و آغاز مذاکره، کار ميکنند.

اين شورا سه دسته از تعزيرات را بر ايران بخاطر امتناع از متوقف ساختن غني سازي يورانيم، وضع نموده است. از عمليۀ غني سازي ميتوان براي توليد اسلحه استفاده کرد.
XS
SM
MD
LG