لینک های دسترسی

محکمۀ عالي زمبابوی عريضه را جهت افشای نتايج انتخابات استماع ميکند


تاخير اعلام نتايج، اين نگراني ها را سبب شده که حکومت رابرت موگابي کوشش ميکند در نتايج انتخابات تقلب نمايد.

محکمۀ عالي زمبابوي استماع عريضۀ حزب عمدۀ مخالف حکومت آن کشور را براي افشاي فوري نتايج انتخابات رياست جمهوري آغاز کرده است.

کميسيون انتخابات زمبابوي تا بحال نتايج انتخابات رياست جمهوري را که هشت روز قبل داير شده بود، افشا نکرده است.

قبلاً در طول روز، وسايل نشراتي دولتي گفت حزب حاکم زانو پي اف خواستار شمارش مجدد آراي رياست جمهوري شده و از کميسيون انتخابات تقاضا نموده تا اعلام نتايج را بتعويق بياندازد.

يک سخنگوي جنبش ديموکراتيک نارنجي که جناح مخالف حکومت است ميگويد اين مضحک است که خواستار شمارش مجدد آرايي شد که نتايج آن هنوز اعلام نشده است.

نلسن چميسا، همچنان گفت که تقاضا براي شمارش مجدد مغاير قانون، غير عملي و يک نشانۀ دست بازي در راي گيري ميباشد.

XS
SM
MD
LG