لینک های دسترسی

صدر اعظم عراق در مورد سهمگیری مقتدا الصدر و انتخابات عراق


نوري المالکي، صدر اعظم عراق ميگويد، اگر مليشۀ های مقتدا الصدر، ملاي تندر شيعه هاي عراق، خواهان شامل شدن در عمليۀ سياسي عراق است، او باید جنبش خود را منحل اعلان کند.

آقاي مالکي امروز دوشنبه به شبکۀ خبري سي ان ان امريکا گفت اگر لواي مهدي منحل نشود، طرفداران الصدر نخواهند توانست در انتخابات قريب الوقوع عراق رقابت کنند.

اين اولين بار است که آقاي مالکي در تقاضايش، لواي مهدي را مشخص ساخته ودرتقاضايش از مليشه ها را شامل ميسازد تا سلاح شانرا بزمين بگذارند.

سخگوي الصدر فوراً اين اولتيماتوم را رد نمود. آنها ميگويند صدراعظم حق مداخله در عمليۀ انتخابات عراق را ندارد.

طرفداران الصدْر در نظر دارند که در انتخابات ولايتي آن کشور در ماه هاي بعدي امسال که قدرت دو بارۀ تقسيم خواهد شدسهمگيري کنند.

XS
SM
MD
LG