لینک های دسترسی

فرستادۀ امریکا در امور ذروي خواهان پيشرفت در مذاکرات ذروی کوريای شمالی شده است


کرستوفر هل فرستادۀ امور ذروي ايالات متحده ميگويد، بايد ماه ها بن بست روي از بين بردن پروگرام ذروي کورياي شمالي، پايان يابد.

آقاي هيل هنگام صحبت با خبرنگاران قبل از مباحثات کليدي با کيم کي کوان فرستادۀ جانب کورياي شمالي گفت بدون کدام معطلي ديگر بايد پيشرفتي در اين زمينه صورت گيرد.

آقايان هيل وکيم امروز دوشنبه براي انجام مذاکرات فردايشان در سنگاپور صحبت ميکردندکه عمدتاً روي اعلام از بين بردن کٌلي تمام فعاليتها و ذخاير ذروي کورياي شمالي متمرکز خواهد بود.

مباحثات روي پروگرام ذروي کورياي شمالي از ماه دسمبر بدين سو معطل شده يعني از زمانيکه ايالات متحده اعلام کرد که پيونگ يانگ نتوانسته حساب غني ساختن يورانيمي را بدهد که هيچگاهي علناً درمورد آن اعتراف نکرده است.

مطبوعات کورياي جنوبي ميگويد، که کورياي شمالي و ايالات متحده روي همان اعلان بيک موافقۀ نزديک ميشوند.

XS
SM
MD
LG