لینک های دسترسی

رئيس پارلمان روسيه ميگويد، پوتين روز هشت مي صدر اعظم روسيه خواهد شد


رهبر مجلس سفلی پارلمان روسيه مي گويد، قانون گذاران آن کشور روز هشتم ماه مي را بحيث روز ‌تصويب پوتين بحيث صدْر اعظم روسيه تعين کرده اند.

بوريس گريزلوڤ، رئيس مجلس دوماي روسيه امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت آقاي پوتين يکروز بعد از آنکه رئيس جمهور جديد مراسم تحليف را بجا آورد، بحيث صدر اعظم روسيه مقرر خواهد شد.

تاريخ احراز کرسي رياست جمهوري آقاي ديمتري ميد فيدييڤ، روز هفتم ما مي تعين شده است. گريزلوڤ رئيس حزب روسيۀ متحد است که در پارلمان اکثريت را حفظ کرده است.

گريزلوڤ همچنان گفت که در جريان جلسۀ کانگرس بروز ۱۴ اپريل حزب روسيۀ متحد آقاي پوتين را بحيث رئيس جديد آن حزب نامزد خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG