لینک های دسترسی

محکمۀ زمبابوي اتخاذ تصميم روي نتايج انتخابات را معطل کرد


محکمۀ عالي زمبابوي صدور حکم در مورد يک درخواست مخالفين را معطل قرار داد که نشر نتايج انتخابات رياست جمهوري ۲۹ مارچ را تقاضا کرده بودند.

يک وکيل مخالفين امروز دوشنبه گفت که محکمه حکم داده بود که حوزۀ قضايي تصميم گيري روي اين قضيه را دارد، اما تا روز سه شنبه انتظارخواهد کشيد تا تصميم بگيردکه آيا ضرورت دارد که اين قضيه را بطور عاجل مورد غور قرار دهد يا نه؟

جنبش مخالف براي تغير ديموکراتيک زمبابوي تقاضا دارد که کميسيون انتخابات آن کشور نتايج انتخاباتي را که ُنه روز قبل داير شده بود، اعلام نمايد.

اين جنبش ميگويد، مورگن چنگراي کانديد مربوط آن حزب رابرت موگابي رئيس جمهور را شکست داده است.

اما ناظرين مستقل ميگويند وي اکثريتي را که براي جلوگيري از راي گيري ديگر ضرورت است بدست نياورده است.

آقاي چنگراي در تبصره هايي که در روزنامۀ گاردين برتانوي امروز چاپ شده از صندوق وجهي بين المللي تقاضا کرده تا يک مليارد دالر کمک به زمبابوي را تا وقتي که موگابي از قدرت دست نکشد، قيد نمايد.

XS
SM
MD
LG