لینک های دسترسی

صلیب سرخ: منازعات هزاران افغان را مجبور به ترک مناطق شان نموده است


کميتۀ بين المللي صليب سرخ ميگويد، افزايش بي امنيتي در افغانستان افراد بيشتر را مجبور به ترک منازلشان کرده است.

جيکب کيلنبرگر، رئيس صليب سرخ طي بيانيۀ که امروز سه شنبه نشر شد گفت، در حاليکه آي سي آر سي فعاليتهاي بشر خواهانه اش را افزايش بخشيده است، شرايط خطرناک، آن سازمان را از دسترسي به بيجا شدگان که به حفاظت و کمک ضرورت دارند، مانع ميشود.

کيلنبرگر ميگويد، نگراني هاي بشري در مورد آن افراد بايد يک موضوع عاجل باشد. رئيس صليب سرخ مصروف بازديدي از افغانستان است.

قرار است وي از زندان نظامي ايالات متحده در پايگاه هوايي بگرام بازديد نمايد که در آنجا بيش از ۶۰۰ زنداني به الزام دهشت افگني محبوس اند.

کيلنبرگر ميگويد، به دوسيه هاي زندانيان در بگرام بايد در چوکات مناسب قانوني وعدلي رسيدگي شود. رئيس آي سي آر سي، تقاضای ایجاد یک عملیه مستحکم مصئون در آن زندان را نمود.

XS
SM
MD
LG