لینک های دسترسی

جلسۀ سران هند و افريقا در مورد کمک های اقتصادی هند


جلسۀ دو روزۀ سران هند و افريقا در دهلي جديد با تعهد افزايش کمک و کاهش قيودات تجارتي هند به افريقا در دهلي جديد گشايش يافت.

منموهن سينگ، صدر اعظم هند، امروز سه شنبه همچنان اعلان کرد که هند قروضش را به کشور هاي افريقا و گروه هاي اقتصادي منطقوي دو برابر ساخته ميسازد.

جان کوفور رئيس جمهور گانا گفت کشور هاي افريقايي به صنعتي شدن ضرورت دارند. آقاي سينگ به رهبران کشور هاي افريقايي گفت که وي ميخواهد که هند با افريقا در قسمت انکشاف زراعت، معارف و صنعت، شريک باشد.

اين علاقمندي هند به افريقا قسماً بحيث اقدامي در مقابله با نفوذ چين نگريسته ميشود. چين مليارد ها دالر را در قارۀ سرشار از منابع طبيعي افريقا، سرمايه گذاري کرده است.

XS
SM
MD
LG