لینک های دسترسی

خطابه متوقع ریس جمهور بش در مورد قوای امریکایی در عراق


رئيس جمهور بُش، امروز پنجشنبه خطابه ايرا در مورد جنگ عراق ايراد خواهد کرد که در جريان آن وي يک دوره توقف را براي خروج عساکر دستور خواهد داد و دوره هاي ماموريت قوا را کوتاه تر خواهد ساخت.

آقاي بش سفارش ديويد پتيريس جنرال عالى رتبه را در مورد عراق که در گزارش پيشرفت درعراق به اعضا کانگرس درين هفته ارائه کرده بود، حمايت ميکند.

جنرال ديويد پتريس ميگويد که خروج عساکر ايالات متحده در ماه جولاي متوقف گردد، تا براي قوماندانها فرصت داده شود که اوضاع امنيتي را ارزيابي نمایند.

و توقع ميرود که تقريبا ۱۴۰ هزار عسکر قواي زميني بعد آنکه رئيس جمهور جديد در ايالات متحده در ماه نوامبر انتخاب گردد، عراق را ترک بگويند.

آقاي بش همچنان کوتاهي دوران ماموريت را براي عساکري که به عراق ميرود، اعلام خواهد کرد که از ماه اگست به بعد اغاز ميگردد.

عساکر براي ۱۲ ماه عوض ۱۵ ماه خدمت خواهد کرد تا خستگى تمديد تعبيه را کاهش دهد.

XS
SM
MD
LG