لینک های دسترسی

چين: بر هم زدن پلان حمله دو گروه دهشت افگن در مسابقات المپيک


مقامات چين ميگويند دو گروه دهشت افگنى را که در نظر داشتند حملاتى را براه انداخته و دست به اختطافها براي بر هم زدن مسابقات المپيک بزنند، در هم شکسته است.

يک نطاق امنيت عامۀ چين ميگويد حد اقل چهل و پنج مظنون در ايالت غربي شينکيانگ از ماه جنورى تا اپريل بازداشت شده اند.

اين اداره ميگويد اين گروه ها جزئى از يک سازمان دهشت افگن اسلامى بودند که خواهان استقلال از شينکيتنگ هستند، جائيکه انتقاد کنندگان ميگويند بيجنگ اقليتهاى مسلمانان را سر کوب کرده است.

نطاق ادارۀ امنيت عامۀ چين ميگويد مظنونين در نظر داشتند زهر پاشى و بم گذارى کرده و ساير حملات دهشت افگنى را در بيجنگ، شانگهاى و ساير مناطق در ماه مى، بمنظور مختل ساختن و بر هم زدن مسابقات انجام دهند.

ادعا ميشود که اين دهشت افگنگان هدايات شانرا از جنبش اسلامى ترکستان گروهى که بحيث يک سازمان دهشت افگن از طرف ايالات متحده شناخته شده، بدست مى آوردند.

XS
SM
MD
LG