لینک های دسترسی

پشتيبانی دلای لاما از مسابقات المپيک


دلاى لاما ميگويد از مسابقات آيندۀ المپيک در بيجنگ با وصف سر کوبى شديد اعتراضات ضد حکومتى در تبت و ساير مناطق در ماه گذشته، پشتيبانى ميکند.

دلاى لاما رهبر روحاني تبيتى ها در راه عزيمت جانب ايالات متحده در توقفى در توکيو از بيجنگ خواست سرى نگهداشتن رسمي واختناق مخالفين سياسى را رد نمايد.

وى گفت چين بايد بيشتر باز و شفاف گردد و استدلال کرد که بيجنگ حق ندارد به انتقاد کنندگان از سياستهايش در تبت بگويد که خاموش باشيد.

XS
SM
MD
LG