لینک های دسترسی

افراد مسلح در عراق يک مقام ارشد صدر راکشتند.


مقامات عراقي ميگويند افراد مسلح ناشناس امروز يک مشاور ارشد مقتدي الصدر، ملاي تندرو شيعه را در شهر متبرک نجف بقتل رسانيدند.

پوليس و مدير دفتر جنبش صدر در نجف اين قتل را تائيد کردند. اين مقامات ميگويند رياض النوري بعد از اداي نماز جمعه بسواري موتر بطرف خانه روان بود که هدف گلوله باري قرار گرفت.

مقامات در نجف قيود بر گشت و گزار را وضع کرده اند. صلاح العبيدي، سخنگوي الصدر در نجف ميگويد صدر از پيروان خود خواستار شده تا آرامش را حفظ کنند. اين مشاور همچنان از قول صدر گفت که او قواي اشغال گر و کساني را که با آنها همکاري ميکنند مسؤل قتل ميخواند.

در عين زمان، در واشنگتن، رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده بخبرنگاران گفت درين مورد که صدر هدف توقيف قواي ايالات متحده باشد، شک و ترديد دارد.

گيتس گفت اين ملاي شيعه يک شخصيت برازندۀ سياسي است که ايالات متحده ميخواهد در داخل عمليۀ سياسي عراق با او همکاري کند.

XS
SM
MD
LG