لینک های دسترسی

حکومت جديد پاکستان قيود بر وسايل نشراتي را کاهش داد.


حکومت جديد پاکستان در قسمت رفع قيود شديد بر وسايل نشراتي اقدام نمود، که در ماۀ نومبر حين اعلام حالت اضطرار وضع شده بود.

شيري رحمن، وزير اطلاعات پاکستان امروز لايحه اي را ارائه کرد که راه را براي پخش مستقيم وسايل نشراتي هموار ميکند. اين اقدام همچنان مقامات را از مسدود ساختن چينل هاي خبري، ضبط وسايل، يا جريمه و زنداني نمودن ژورناليستان باز ميدارد.

رحمن گفت اين آزادي هاي تازه مسؤليت هاي بزرگي را بدوش ژورناليست ها و ساير منسوبين وسايل نشراتي قرار ميدهد.

پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان اولين بار بتاريخ سوم نومبر حين اعلام حالت اضطرار اين قيود را وضع کرد. او اندکي بيشتر از يک ماه قبل، حالت اضطرار را رفع کرد ولي قيود بر وسايل نشراتي را دست نخورده گذاشت.

XS
SM
MD
LG