لینک های دسترسی

شمارش آرا در نيپال جريان دارد، ماويست ها آراي بيشتر از توقع کسب کرده اند.


مقامات نيپالي آراي انتخابات ديروزي را براي يک اسامبلۀ خاص که احتمال دارد قانون اساسي جديد را تسويد نموده و سلطنت را لغو کند، ميشمارند.

اولين دستۀ نتايج که امروز در کتمندو، پايتخت آن کشور منتشر شد، نشان ميدهد که حزب اعتدالي کانگرس گيريجا پرساد کوي رالا، صدراعظم يک کرسي را کسب کرده است.

اين کرسي از يک حوزۀ کتمندو نمايندگي ميکند که راي گيري دران بطور الکترونيک صورت گرفته بود، که در نتيجه شمارش آن آسان بود. اکثريت نيپالي ها مجبور بودند از کاغذ براي راي دهي استفاده کنند.

نتايج اوليه همچنان نشان ميدهد که حزب کانگرس نيپال در تقريباً مناصفۀ حوزه هاي پايتخت پيشي گرفته و کانديدان ماويست در بعضي از مناطق پايتخت آراي بيشتر از توقع برده اند.

نتايج نهائي تا چند هفتۀ ديگر توقع برده نميشود.

مقامات انتخاباتي بخاطر اراضي صعب العبور آن کشور، صندوق هاي آرا را توسط هليکوپتر از پايتخت به اطراف انتقال ميدهند.

XS
SM
MD
LG