لینک های دسترسی

Breaking News

قواي امريکائي و عراقي ۱۳ شورشي را در بغداد کشتند.


قواي نظامي ايالات متحده ميگويد قواي ائتلاف حد اقل ۱۳ تندرو را امروز در جنگ ها در شهر صدر بغداد کشت.

قواي نظامي ميگويد عساکر امريکائي و عراقي با جنگجوياني جنگيدند که با راکت هاي خفيف، ماشيندار و بم هاي کنار جاده حمله مينمودند.

اين قواي مشترک ميگويند آنها از راکت هاي طيارات بدون پيلوت و آتش تانک عليۀ تندروان استفاده کردند.

پوليس عراق ميگويد درين جنگ ها هفت نفر ملکي کشته شدند. مقامات نظامي ميگويند در بين عساکر ايالات متحده و عراق تلفاتي وجود نداشت.

باوجود جنگ هاي امروزي، مقامات راه بندان شهر صدر را، که يک سنگر مستحکم مليشياي اردوي مهدي مقتدي الصدر، ملاي شيعه ميباشد، کاهش دادند. اين مليشيا طي دو هفتۀ گذشته با قواي ائتلاف داخل جنگ بوده است.

در عين زمان، يک روز بعد از قتل رياض النوري، مشاور ارشد صدر در نزديک خانه اش در نجف، قيود بر گشت و گزار، که بران شهر جنوبي وضع شده بود، رفع گرديده است.

XS
SM
MD
LG