لینک های دسترسی

در نتايج مقدماتي انتخابات نيپال ماويست ها پيشي گرفته اند.


شورشيان ماويست سابق نيپال در نتايج اولي انتخابات براي اسامبلۀ خاص تدوين قانون اساسي جديد آن کشور، بطور غير مترقبه اي سبقت جسته اند.

مقامات انتخابات ميگويند ماويست ها در تقريباً دو ثلث حوزه هائي که نتايج آن اعلام شده، برنده شده اند و يکي از کرسي ها به پرچندا، رهبر ماويست ها تعلق گرفته است.

مقامات همچنان ميگويند ماويست ها در تقريباً مناصفۀ ۱۲۰ حوزۀ ديگر که شمارش جريان دارد سبقت دارند.

صدها تن از طرفداران ماويست ها امروز با خواندن شعارهاي ماويستي و نمايش بيرق داس و چکش حزب در کتمندو، پايتخت نيپال از پيروزي هاي اوليه جشن گرفتند.

توقع ميرود شمارش کامل همۀ ۲۴۰ حوزۀ انتخاباتي چندين هفته را در برگيرد.

نيپال يک اسامبلۀ ۶۰۱ عضوي خاص را انتخاب ميکند که انتظار ميرود، آخرين سلطنت هندوها را در جهان لغو کند.

XS
SM
MD
LG