لینک های دسترسی

واشنگتن پوست:مقامات ايالات متحده ايران را بزرگترين تهديد براي عراق ميپندارند.


يک روزنامۀ معتبر ايالات متحده گزارش ميدهد که خشونت هاي اخير در عراق حکومت بش را متقاعد ساخته که ايران تهديد عمده در داخل عراق ميباشد نه القاعده.

واشنگتن پوست از قول مقامات ارشد ايالات متحده که ازانها نام نبرده گزارش ميدهد که مدارکي را ديده اند که در اسلحۀ ايراني، تعليمات و دستورها براي مليشياي شيعه در بصره و بغداد، افزايش بعمل آمده است.

از وقتي که نوري المالکي، صدراعظم عراق سرکوبي مليشياي شيعه را ماۀ گذشته هدايت داد، جنگ دران کشور شدت اختيار نموده است.

بروز جمعه، رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده گفت فکر ميکند حکومت عراق اکنون در مورد تاثيرات سؤ تهران در داخل عراق نظر روشنتري دارد.

اما او گفت ثبوت قاطعي ندارد که محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران با تربيۀ شورشيان توسط ايران ارتباط مستقيم داشته باشد. ايران مکرراً دست داشتن درين موضوعات را تکذيب نموده است.

XS
SM
MD
LG