لینک های دسترسی

Breaking News

مامور فلسطيني:قلت مواد نفتي در غزه شايد بقطع جريان برق منجر شود.


مدير يگانه دستگاۀ توليد برق غزه ميگويد اگر اسرائيل به ارسال مواد نفتي بقلمرو فلسطيني اجازه ندهد، دستگاۀ توليد برق شايد متوقف گردد.

داکتر رفيق مليحه امروز گفت اين تاسيسات تا چند روز ديگر شايد کاملاً متوقف گرديده به قطع جريان برق در سراسر غزه منجر گردد.

برق در باريکۀ غزه توسط دستگاۀ توليد برق و شرکت هاي برق مصر و اسرائيل فراهم ميگردد. اتحاديۀ اروپائي نيز مواد سوخت را به غزه توزيع ميکند.

در هفتۀ جاري اسرائيل بعد ازانکه تندروان حماس بر ذخيرۀ مواد سوخت حمله کرده دو نفر اسرائيلي ملکي را بقتل رسانيدند، يک ترمينل عمدۀ مواد سوخت را که به غزه مواد فراهم ميکرد، مسدود نمود.

تندروان ميگويند اين حمله بعنوان احتجاج عليۀ کاهش ارسال مواد سوخت و راه بندان فلج کننده، براه افتاده بود.

XS
SM
MD
LG