لینک های دسترسی

اسامبله پاکستان تحقيقات ملل متحد را در قتل بينظير بوتو تقاضا کرده است


نمايندگان اسامبله ملي پاکستان فيصله نامه ايرا به تصويب رسانيده از حکومت تقاضا کرده اند تا تحقيقات در قتل بينظير بوتو صدر اعظم سابق انکشور را توسط ملل متحد خواستار گردند.

اين فيصله نامه امروز دوشنبه درجانب مجلس نمايندگان پارلمان پاکستان به تصويب رسيد که ايجاد يک کمسيون بين المللي تحقيقات را در مورد تقاضا ميکند.

فيصله نامه حاکيست که کمسيون مجوزه ملل متحد بايد قاتلين خانم بوتوي مقتول را معرفي کرده و به ميز عدالت بکشاند.

خانم بوتو در اثر فير يک گلوله و يک حمله بم در ماه دسامبر گذشته در شهر راولپندي پاکستان هنگامي کشته شد که از يک اجتماع انتخابات برميگشت.

رئيس جمهور مشرف تقاضا هاي حزب مردم پاکستان مربوط خانم بوتو را براي تحقيقات اين قتل توسط ملل متحد رد نموده بود اما موقف سياسي رئيس جمهور در ماه فبروري هنگامي ضعيف شد که متحدين وي در انتخابات پارلماني شکست خوردند.

حزب مردم خانم بوتو اکنون رهبري يک حکومت ائتلافي را بعهده دارد که از مخالفين آقاي مشرف تشکيل گرديده است

XS
SM
MD
LG