لینک های دسترسی

بنگله ديش و هند خدمات قطار آهن را بعد از چهار دهه توقف از سر گرفتند


هند و بنگله ديش، خدمات قطار آهن مسافر بري شانرا در امتداد سرحد دوکشور بعد از توقف بيش از چهار دهه از سر گرفتند.

هزاران نفر امروز دوشنبه در شهر کلکته در شرق هند جمع شده بودند تا يک قطار آهن را که براي آغاز مسافرت هاي بين دوکشور بصورت خاصي رنگ شده بود و بسوي داکه پايتخت بنگله ديش روان بود، تماشا کنند.

باشندگان داکه در کنار يک قطار آهن ديگر که گلپوش شده بود و بجانب کلکته روان بود، به پايکوبي و آواز خواني پرداختند.

مقامات، خدمات قطار آهن را در اولين روز سال نو بنگالي آغاز کردند که يک فيستوال به همين مناسبت در هر دو طرف سرحد بين بنگله ديش و هند برگزار ميگردد.

مامورين هر دو کشور، يک موافقتنامه اي را که آنها «تاريخي» خواندند، در هفته گذشته براي اعاده خدمات قطار آهن، به امضا رسانيدند.

خدمات قطار آهن بين دوکشور در سال ۱۹۶۵ هنگامي متوقف شد که بين هند و پاکستان جنگي مشتعل گرديده بود.

بنگله ديش در آن هنگام بخشي از خاک پاکستان بود، اما شش سال بعد از آن بحيث يک کشور مستقل، عرض وجود کرد.

XS
SM
MD
LG