لینک های دسترسی

"سرحد بین افغانستان و پاکستان، برای گروه های تندرو اصلا رسمیت ندارد"


کارشناسان امور سیاسی معتقد اند مسله سرحد طولانی میان افغانستان و پاکستان یکی از چالش های عمده در سیاست خارجی ایالات متحده میباشد.

در یک نشست که در مرکز مطالعاتی Woodrow Wilson در واشنگتن بروز دوشنبه صورت گرفت تحلیل گران سیاست و ستراتیژی ایالات متحده در قبال افغانستان و پاکستان و جنگ ضد دهشت افگنی را مورد بررسی قرار دادند.

درین نشست که با حضور دانشمندان، محققین و خبرنگاران برگزار شده بود، Bruce Hoffman استاد در پوهنتون جورج تاون گفت دهشت افگنان اکنون منحیث تهدید جدی علیه دموکراسی جوان در افغانستان و همچنان امنیت پاکستان که یک کشور با سلاح ذروی میباشد، تبدیل شده اند.

آقای بروس میگوید این گروه های تندرو، بروال عادی از سرحدات میان افغانستان و پاکستان، افغانستان را مورد حمله قرار میدهند و موضوع سرحد میان آن گروه ها اصلاً حیثیت رسمی ندارد.

به عقیده پروفیسور بروس، مناطق قبایلی پاکستان اکنون به پایگاه های مصون برای استخدام، تربیه و علمیات گروه های تندرو تبدیل شده است.

در رابطه به نحوه و پالیسی عملیاتی ایالات متحده در افغانستان، پروفیسور بروس میگوید نسبت به سال های گذشته تغیرات چشمگیری در آن قسمت رونما گردیده است که به عقیده وی این تغییرات باعث موفقیت در عملیات آن نیرو ها و همچنان بدست آوردن اعتماد مردم محل در آن کشور گردیده است.

پروفیسور بروس میگوید عملیات نظامی تنها راه حل برای آوردن و استحکام ثبات در افغانستان نبوده، بلکه فعالیت های بازسازی نیز باید فزونی یابد.

با تذکر از دست آورد های چند سال اخیر، آقای بروس میگوید دست آورد های ایالات متحده و جامعه جهانی در افغانستان در مجموع کم و روند بازسازی بطی بوده است. و آنچه باید اجرا میشد اجراء نگردید است.

وی میگوید فقدان قابلیت کاری در دستگاه دولتی از سطح پائین تا حتی به پست های کلیدی در وزارت خانه ها یک مشکل بزرگی است که تعداد انگشت شمار مربیون امریکای نتوانسته اند به آن تقطه پایان بگزارند.

آقای Seth Jones کارشناس امور سیاسی در اداره RAND درین نشست گفت تعداد گروه های ضد دولتی که در بین سرحدات افغانستان و پاکستان فعالیت میکنند، نه تنها مختلط گردیده اند بلکه زیاد نیز شده است.

آقای جانز مدعی است گروه حزب اسلامی وفا دار به گلبدین حکمتیار در مناطق نورستان فعال بوده در حالیکه محل عمده عملیاتی گروه القاعده در وزیرستان شمالی در پاکستان میباشد.

وی میگوید سراج حقانی روابط نزدیک با گروه القاعده دارد و این رهبر تندور در داخل افغانستان و مرکز آنکشور یعنی شهر کابل نفوذ دارد و به عقیده آقای جانز حقانی در حمله اخیر در هوتل کابل سرینا در کابل دست داشته است.

آقای جانز میگوید در ظاهر دولت پاکستان با ایالات متحده و سایر متحدین همکار بوده است، ولی در داخل دستگاه دولتی پاکستان اشخاص و یا گروه های موجود است که به گفته او به گروه های طالبان و القاعده کمک میکنند.

او میگوید: "قسمیکه مکرراً شنیده ایم، این سکه واضحاً دو رخ دارد."

آقای جانز معتقد است، حل مسائل ستراتیژیکی که متحدین با پاکستان دارند اکنون به مشکلی عوض گردیده که حل آن برای ایالات متحده و ناتو دشوار میباشد.

آقای جانز میگوید بعد از آنکه زمان ماموریت نیرو های امریکای در جنوب ختم میشود، تا هنوز معلوم نیست نیرو های کدام کشور مسولیت آن منطقه را بعهده خواهد گرفت که به گفته این تحلیل گر وضیعت در آنجا تهدید کننده بوده و در شدت این تهدید بشکل روزانه فزونی دیده میشود.

ست جانز با ابراز مایوسی میگوید اگر چه این جنگ باخت ندارد، اما نیل به کامیابی آسان نبوده و در آینده نزدیک نیز به نظر نمیرسد.

به عقیده این کارشناسان جنگ در افغانستان و تشخیص و تغیر در ستراتیژی ایالات متحده با پاکستان در جنگ ضد دهشت افگنی، همانند قضیه عراق موضوعاتی است، که تصمیم گیری آن مربوط به اداره جدید در ایالات متحده بعد از انتخابات ریاست جمهوری میباشد.

XS
SM
MD
LG