لینک های دسترسی

نشست روز چهارشنبه قدرت های جهانی در مورد ايران


قدرتهاي جهاني فردا چهارشنبه براي رفع بن بست پروگرام ذروي ايران، باهم ملاقات خواهند کرد.

مقامات جرمني وپنج عضو دايمي شوراي امنيت ملل متحد يعني ايالات متحده، فرانسه، برتانيه، چين و روسيه در شهر شانگهاي چين جمع خواهند شد.

انتظار ميرود که آنها يک دسته مشوقهايي را مورد بحث قرار دهند که در سال ۲۰۰۶ به ايران پيشنهاد شده بود.

اين محموله شامل مشوقهاي اقتصادي و ساير مشوقها براي متقاعد ساختن ايران است تاعمليۀ غني سازي يورانيم را متوقف سازد.

عمليۀ ايکه از آن ميتوان مواد سوخت را براي کوره هاي ذروي استفاده کرد و يا مواديکه براي توليد سلاح ذروي ميتواند استفاده شود.

تا کنون شوراي امنيت سه دسته تعزيرات را بخاطر امتناع ايران از توقف فعاليتهاي ذروي اش وضع کرده است.

XS
SM
MD
LG