لینک های دسترسی

کاندید ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه مشی اقتصادی اش را شرح داد


جان مککين، کانديد اميد واربراي احراز کرسي رياست جمهوري ايالات متحده از حزب جمهوريخواه، از مشي اقتصادي اش که متکي به کاهش در ماليات امريکايي هاي سرمايه دار و داراي در آمد متوسط اند، صحبت کرد.

آقاي مک کين در جريان خطابۀ در شهر پتسبرگ ايالت پنسلوانيا، کاهش در ماليات شرکت ها را از ۳۵ در صْد به ۲۵ در صد پيشنهاد کرده گفت ارقام بلند، ربح سرمايه هاي امريکا را بخارج رانده است.

مک کين همچنان گفت اگر بحيث رئيس جمهور انتخاب شود، ميخواهد هر سال براي مليارد ها خانوادۀ امريکايي بيش از دو هزار دالر ماليه پس انداز نمايد.

از جانبي سناتور بارک اوباما کانديد کرسي رياست جمهوري از حزب دیموکرات طي خطابۀ در واشنگتن عليۀ اين پروگرام مک کين صحبت کرده گفت مککين مانند ادارۀ رئيس جمهور بش، کاهش هاي بيشتر ماليه را بر امريکايي هاي ثروتمند پيشنهاد ميکند.

XS
SM
MD
LG