لینک های دسترسی

نگرانی پنج عضو دايمی شورای امنيت ملل متحد در مورد يورانيوم غنی شده ایران


در جلسۀ روز چارشنبه در شانگهاي، پنج عضو دايمي شوراي امنيت ملل متحد، بر اضافه آلمان و اتحاديه اروپا اشتراک داشتند.

کشور هاي ايالات متحده، فرانسه، بريتانيه، آلمان و اتحاديه اروپا نگران اند که ايران ميخواهد يورانيوم غني شده را براي ساختن سلاح هاي ذروي مورد استفاده قرار دهد و به همين دليل اين کشور ها روي تعزيرات قويتر بر ايران فشار مي آورند.

ايران اين اتهامات را رد نموده و تقاضاي ملل متحد را با وجود سه دور تعزيرات محدود، رد ميکند.

روسيه و چين که هر دو اعضاي دايمي شوراي امنيت اند با ايران معاملات بيشماري دارند و در حمايت از تعزيرات قويتر بي ميل اند.

(شن دنگلي) متخصص سياست ذروي در يونيورستي (فودان) شانگهاي ميگويد چين در يک حالت نازک حفظ توازن قرار دارد و سعي ميکند که هر دو طرف منازعه را خشنود نگهدارد.

او میگوید: "ما بايد در مورد حق قانوني ايران در داشتن انرژي ذروي غير نظامي، و تقاضاي مشروع کشور هاي غربي در تقاضا براي مشخص ساختن گذشتۀ ذروي ايران، احترام بگذاريم. به همين علت، چين در وسط گير مانده است. ما به هر دو ضرورت داريم، اما اين وضع شايد قابل تطبيق نباشد."

ايران سومين کشور بزرگ منبع وارداتي نفت براي چين ميباشد. ايران هر نوع کمک اقتصادي، ديپلوماتيک و مشوق هاي امنيتي و همکاري در مورد قوه ذروي غير نظامي را رد نموده است.

ولي در هفتۀ جاري، مامورين ايراني طي يک انعطاف پذيري احتمالي، گفتند خسارات اقتصادي که ايران از ناحيۀ اين تعزيرات متحمل شده است، جزيي از مذاکرات است.

وزير خارجۀ ايران هم در تهران گفت که بزودي پيشنهاد حل اين اختلاف را پيشکش خواهد نمود.

او جزئيات بيشتري را ارائه ننمود ولي اظهار داشت که هر نوع موافقۀ بايد حقوق ايران را محترم شمرده و آنرا محدود نسازد که اين اشارۀ بود به پروگرام ذروي آنکشور.

XS
SM
MD
LG