لینک های دسترسی

محکمۀ عالي زمبابوي مساعي جهت ممانعت از شمارش مجدد آرا را رد کرد.


محکمۀ عالي زمبابوي تقاضاي مخالفين حکومت را مبني بر متوقف ساختن شمارش مجدد قسمي آراي انتخابات عمومي مورد مناقشۀ آن کشور را رد نمود.

انتونيو گوڤاڤا، قاضي محکمۀ عالي امروز اين عريضۀ جنبش براي تغير ديموکراتيک را که جناح مخالف حکومت است، فاقد شايستگي خواند.

کميسيون انتخابات زمبابوي اکنون در نظر دارد آراي انتخابات رياست جمهوري، پارلماني و شوراهاي محلي ۲۳ حوزه را مجدداً شمار کند. اين شمارش مجدد که قرار است بروز شنبه صورت گيرد، ممکن است کنترول پارلمان را که جنبش براي تغير ديموکراتيک بدست آورده بود، از آن جناح سلب نمايد.

محکمه اين حکم خود را در روز استقلال زمبابوي اعلام کرد. رابرت موگابي، رئيس جمهور با ايراد بيانيه اي ازين روز تجليل نمود. اين اولين بيانيۀ عمدۀ موگابي از وقت انتخابات باينطرف بود.

آقاي موگابي طي بيانيۀ آتشيني مخالفين خود را متهم کرد که ميخواهند سلطۀ برتانيه را مجدداً بر زمبابوي قايم نمايند.

جنبش براي تغير ديموکراتيک ميگويد مورگن چنگراي، کانديد آن حزب آقاي موگابي را در انتخابات تاريخ ۲۹ مارچ شکست داده است. باوجود فشار شديد بين المللي، کميسيون انتخابات زمبابوي نتايج رسمي انتخابات رياست جمهوري را افشا نکرده است.

XS
SM
MD
LG